Liên hệ

Văn phòng đại diện tại Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà Lạc Hồng, 85 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Phone: +84 (24) 3552 1616

Fax: +84 (24) 3552 1616 | Hotline : +84 981 34 6868

Email: info@serena.com.vn

Website : www.serena.com.vn

Serena Resort Kim Bôi

Địa chỉ: Xóm Khai Đồi, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Phone: +84 0218 625 6666

Fax: +84 0218 625 6666 | Hotline : +84 981 34 6868

Email: info@serena.com.vn

Website : www.serena.com.vn

Ghi chú : Các trường (*) là bắt buộc

Văn phòng đại diện tại Hà Nội

Tòa nhà Lạc Hồng, 85 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

+84 (24) 3552 1616

info@serena.com.vn

© Copy All rights reserved 2016 - Copyright by websitetoday.vn