Phòng nghỉ

 • Grand Suite

  • 170 m2
  • 2 Phòng ngủ
  • 04 người lớn và 02 trẻ em dưới 06 tuổi
 • Rock Villa

  • 70m2
  • Giường đôi / Giường đơn
  • 02 người lớn và 01 trẻ em dưới 06 tuổi
 • Bamboo Bungalow

  • 80m2
  • Giường đôi / Giường đơn
  • 02 người lớn và 01 trẻ em dưới 06 tuổi
 • Osaka Hill

  • 48 m2
  • 1 Phòng ngủ
  • 02 người lớn và 01 trẻ em dưới 06 tuổi
 • Executive Suite

  • 70m2
  • Giường đôi
  • 02 người lớn và 01 trẻ em dưới 06 tuổi
 • Executive

  • 40 - 45m2
  • Giường đôi / Giường đơn
  • 02 người lớn và 01 trẻ em dưới 06 tuổi
 • Bảng giá

Tiêu điểm

 • Grand Suite

 • Rock Villa

 • Bamboo Bungalow

 • Osaka Hill

 • Executive Suite

 • Executive

 • Bảng giá