Phòng nghỉ

 • Onsen Villa

  • 170 m2
  • 2 Phòng ngủ
  • 04 người lớn và 02 trẻ em dưới 06 tuổi
 • Garden Villa

  • 70m2
  • Giường đôi / Giường đơn
  • 02 người lớn và 01 trẻ em dưới 06 tuổi
 • Bungalow

  • 80m2
  • Giường đôi / Giường đơn
  • 02 người lớn và 01 trẻ em dưới 06 tuổi
 • Deluxe Nature View

  • 48 m2
  • 1 Phòng ngủ
  • 02 người lớn và 01 trẻ em dưới 06 tuổi
 • ZEN Suite

  • 70m2
  • Giường đôi
  • 02 người lớn và 01 trẻ em dưới 06 tuổi
 • ZEN House

  • 40 - 45m2
  • Giường đôi / Giường đơn
  • 02 người lớn và 01 trẻ em dưới 06 tuổi
 • Bảng giá

Tiêu điểm

 • Onsen Villa

 • Garden Villa

 • Bungalow

 • Deluxe Nature View

 • ZEN Suite

 • ZEN House

 • Bảng giá