Chọn phòng

Quý khách sẽ được đặt phòng ở mức giá tốt nhất do không phải qua đơn vị trung gian: Quý khách đang ghé thăm trang web của khách sạn.

 • EXECUTIVE
  Bao gồm bữa sáng
  Không thể hủy và thay đổi
  Thanh toán 100%
  1 phòng / 1 đêm

  2,200,000 đ

  chọn
  Quý khách bấm nút "chọn" để book thêm phòng cùng loại
 • ROCK VILLA
  Bao gồm bữa sáng
  Không thể hủy và thay đổi
  Thanh toán 100%
  1 phòng / 1 đêm

  4,100,000 đ

  chọn
  Quý khách bấm nút "chọn" để book thêm phòng cùng loại
 • BAMBOO BUNGALOW
  Bao gồm bữa sáng
  Không thể hủy và thay đổi
  Thanh toán 100%
  1 phòng / 1 đêm

  3,500,000 đ

  chọn
  Quý khách bấm nút "chọn" để book thêm phòng cùng loại
 • GRAND SUITE
  Bao gồm bữa sáng
  Không thể hủy và thay đổi
  Thanh toán 100%
  1 phòng / 1 đêm

  20,500,000 đ

  chọn
  Quý khách bấm nút "chọn" để book thêm phòng cùng loại
 • EXECUTIVE SUITE
  Bao gồm bữa sáng
  Không thể hủy và thay đổi
  Thanh toán 100%
  1 phòng / 1 đêm

  3,400,000 đ

  chọn
  Quý khách bấm nút "chọn" để book thêm phòng cùng loại
 • OSAKA HILL
  Bao gồm bữa sáng
  Không thể hủy và thay đổi
  Thanh toán 100%
  1 phòng / 1 đêm

  3,500,000 đ

  chọn
  Quý khách bấm nút "chọn" để book thêm phòng cùng loại
Chọn phòng
 • Tổng:
  0 đ
Tiếp