Hội nghị

GRAND BALLROOM
GRAND BALLROOM

Grand Ballroom - phòng họp có diện tích lớn nhất tại Serena Resort, với diện tích lên đến 725 m2.

icon resroom

725 m2

icon resroom

6:30 - 22:30

icon resroom

50 - 300 người

messenger