BOOK NOW

Copyright 2016. Serena Resort Kim Bôi - Xóm Khai Đồi, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Điện thoại: 0218 625 6666 * Fax: 0218 625 6666 * Hotline: 0981 34 6868