2D1D RESTORE PACKAGE AT SERENA KIM BOI RESORT ONLY 1,175,000 VND/person

2D1D RESTORE PACKAGE AT SERENA KIM BOI RESORT ONLY 1,175,000 VND/person

 • Private Onsen mở cửa cả tuần
 • 9h-19h (Khung giờ đặc biệt)
 • 19h-21h (Khung giờ bình thường)
View more
5% discount on Japanese Onsen service for two weekends

5% discount on Japanese Onsen service for two weekends

 • Thuận tiện khi thanh toán các dịch vụ
 • Hạn sử dụng tối thiểu 1 năm
 • Xu hướng công nghệ mới
View more
2D1D RESTORE PACKAGE AT SERENA KIM BOI RESORT ONLY 1,175,000 VND/person

2D1D RESTORE PACKAGE AT SERENA KIM BOI RESORT ONLY 1,175,000 VND/person

 • Public Onsen: 9h-12h
 • 9h-19h(Khung giờ phổ thông)
 • 19h-21h(Khung giờ đặc biệt)
View more
2D1D RESTORE PACKAGE AT SERENA KIM BOI RESORT ONLY 1,175,000 VND/person

2D1D RESTORE PACKAGE AT SERENA KIM BOI RESORT ONLY 1,175,000 VND/person

 • Private Onsen mở cửa cả tuần
 • 9h-19h (Khung giờ đặc biệt)
 • 19h-21h (Khung giờ bình thường)
View more
Let customers book through Tripadvisor in September

Let customers book through Tripadvisor in September

 • Thuận tiện khi thanh toán các dịch vụ
 • Hạn sử dụng tối thiểu 1 năm
 • Xu hướng công nghệ mới
View more
2D1D RESTORE PACKAGE AT SERENA KIM BOI RESORT ONLY 1,175,000 VND/person

2D1D RESTORE PACKAGE AT SERENA KIM BOI RESORT ONLY 1,175,000 VND/person

 • Public Onsen: 9h-12h
 • 9h-19h(Khung giờ phổ thông)
 • 19h-21h(Khung giờ đặc biệt)
View more
ĐÓN CHÀO MÙA LỄ HỘI RỰC RỠ CÙNG SERENA RESORT KIM BÔI

ĐÓN CHÀO MÙA LỄ HỘI RỰC RỠ CÙNG SERENA RESORT KIM BÔI

 • Đêm tiệc Giáng Sinh
 • Đêm tiệc Đếm Ngược Chào Năm Mới
 • Các hoạt động mùa lễ hội khác
View more
messenger