TIN TỨC

Policies and regulations
Refund policy

Refund policy

15 December, 2022

Chia sẻ :

Trong một số trường hợp khách hàng muốn hoàn hủy đặt phòng và hoàn tiền thì phải đảm bảo các yếu tố đổi trả theo quy định trước khi đặt phòng, cụ thể:

  • Đối với đặt phòng trực tiếp qua điện thoại hoặc email với bộ phận kinh doanh:
  1. 1. Lý do hoàn hủy phải rõ ràng
  2. 2. Serena Resort tiếp nhận các yêu cầu hoàn hủy từ Khách hàng đặt phòng trực tiếp với bộ phận kinh doanh.
  3. 3. Hủy, hoãn hoặc sửa đổi đặt phòng sau 20 ngày trước ngày nhận phòng sẽ được tính 70% đêm tiền phòng.
  4. 4. Hủy, hoãn hoặc sửa đổi đặt phòng sau 15 ngày trước ngày nhận phòng sẽ được tính 01 đêm tiền phòng.
  5. 5. Các điều khác quy định trong xác nhận đặt phòng.
  6. 6. Thời gian hoàn trả chi phí đặt cọc: từ 15- 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hoàn trả.
  • Đối với đặt phòng qua website: Không áp dụng hoàn hủy
messenger